Oromiyan na'egdi

by admin Email

Oromiyan na’egdi, deemu kooti susukaa,

Wanbiratiin adeemuf  hooma nqabuu oof harkaa,

Maltatee ya namichoo, ma walaltee sadarkaa,

Nanjedhaani namoonii, maal godhu anoo walalee,

Iyachuwoo dadhabee , hinqabuwoo sagalee,

Silas maal mayii qaba, nanbirmatu ormilee,

Madanko iti hin mul’atu, namniis Oromia hinbeeku,

Homa hahafu hundinu, ani itan fufa susuku,

 

Oromiyan na’egdi, hamamitaan ta’e yada,

Otoon humna qabadhee, asuman ishi fida,

Malan barbada jedhee nama meqan sagada,

Karan nati dheratee, namni nabulcha lata,

Wanti harmee galeefii, yo argamee,  nafudhatee kan qabu konkolata,

Karakora otoo hindabsin, akaan dafee qaqabu, wanta’u nafakata,

Debisees offin shaka, binensi wayi yo dhufee hinum nabutata,

Ishiis yadee karas yadee hundisawo narasee,

Ta’e egunis nancibsu, jirenyis homa fokisee,

Hadhufu wanti fe’e , kara cabee hayasu,

Kana cala hindandenyee , argudhafilee fagesuu,

Walaluman naqabatee idum ta’een nageesu,

Binensis hananyatu dukanis na janjesu,

 

Oromiyan na’egdi,  hinbowu asuma ta’e, hinlakawu halkani,

Hinabdadu, hingafadhus aka nafudhatan jarani,

Wallaalako gowumakoo siin malee maltu najira,

Yon barbadee sin dhisudhaf sin basudhaf ofira,

Maltu nanyata lata enan dabee karara,

Gamnumano nagatee, bekumsiwo najibee

Sodano naqabatee nademsisa jilbibee,

Susuka nadhowudhaf, kara nacufa jedhani,

Aniwo nama ntuqnee  bawu dadhabee malani,

Ya dhuga esa jirta, me atilee nagargarii,

Sin egadha sinabdadha dafi nagayi bararii,

Nara dhowi jara kana susukulee nadhowani,

U u n jedha nanwamadha aka naqabu olaani,

Hamilees naf ergisi akan bafadhu afaani,

Kan galufiti nan’iyadha, nadabarsaan jedhaani,

 

Oromiyan na’egdi,  nama harka galtetii,

Abdachunshi hinahafu, ijoleshi hundatii,

Itaan fufa nansusuka, yon hafelee karatii

 

 

 

Trackback address for this post

Trackback URL (right click and copy shortcut/link location)

No feedback yet