Category: Uncategorized

Homa garatu nadidee

by admin Email

 Homa garatu nadidee, qorra iti baruun dadhabeeLafo demus nafagatee, fardikoos nadanabee,Karansa fagoo ta’e, kopha demunis hintolu,Asuma t’en calqabee, akuma jara dololu,Kun ega maal bareeda, gurisoo hindhagawuMal gota egaa yagara, us jedhi d… more »

Oromiyan na'egdi

by admin Email

Oromiyan na’egdi, deemu kooti susukaa, Wanbiratiin adeemuf  hooma nqabuu oof harkaa, Maltatee ya namichoo, ma walaltee sadarkaa, Nanjedhaani namoonii, maal godhu anoo walalee, Iyachuwoo dadhabee , hinqabuwoo sagalee, Silas maal mayii qaba, nanbirmat… more »

1 2 3 >>