Homa garatu nadidee

by admin Email

 

Homa garatu nadidee, qorra iti baruun dadhabee

Lafo demus nafagatee, fardikoos nadanabee,

Karansa fagoo ta’e, kopha demunis hintolu,

Asuma t’en calqabee, akuma jara dololu,

Kun ega maal bareeda, gurisoo hindhagawu

Mal gota egaa yagara, us jedhi dubin habubulawu,

Wa meqa hawitee dandesa, kan humna keti olii,

Cal jedhi gadi ta’i, ama yaro sa miti kan iyafatu namni wali,

Manas nan’ijara jete, olif gad uutaltee,

Dabo basu nidandenyee, nama wamtee filatee,

Barri kan amaa kuni, aka jabana setee,

Gedaramni  adaa , aka jiru hiranfatee,

Ta’iti qabanayi, hundu qaba rakosaa,

Humnakee kukufadhu, siif hakenu iresaa,

Maal yagarakoo, sumatileen himadha,

Fafakesusa nandhisa, nadhagayiko fedha,

Otoo sila nata’e, sumatu naaqaqaba,dafeen dhufas nanjeta,

Sicininamo, siwarana, enan si’abdadhu malif nara fagata,

Laki laki garako, dafiti naqaqabii, nahimi rakokelee,

Harkif mili yo sididan, nadhagesisi sagalee,

Namni gara malee hinjiratu akamn danda’a kana,

Oneenkoos qoqophayera demudhaf isuma fana,

Me nahimame jama dhagesanitu wan akana,

Sinilee me nagargara naa debisa garako,

Jabesetan barbada wan xiqo nata’u irko,

Sinifan qaqaba anis, gafa singanee garan,

Nan godha wan barbachisu, aka debi’u malan,

Gafa garanko debi’e, onenko naf jabatee,

Jabileen naf horani ena qeyen naf gutee,

Nandhiyesa wan hunda marqa gutu gabatee,

Wali hinganu ya jolishee, koromi Oromodha,

Iduma ta’eti ibsa dhugaf walqixuma iyafadha.

 

Trackback address for this post

Trackback URL (right click and copy shortcut/link location)

No feedback yet